Edukacija depilacije – vosak i šećerna pasta

Tečaj depilacije toplim i hladnim voskom te šećernom pastom namijenjen je ne samo profesionalcima nego i osobama koje žele naučiti ove vještine kako bi mogle samostalno raditi depilacije za svoje osobne potrebe. Za ovaj tečaj nije potrebno prethodno znanje vezano za depilacije. Tečaj je koncipiran tako da se radi u malim grupama sa fokusom na praktični rad.

  • Tečaj depilacije hladnim i toplim voskom

Sadržaj tečaja:

– što je važno znati kod postupka depilacije voskom
– zdravlje i sigurnost pri izvođenju depilacije
– anatomija nogu i drugih dijelova tijela koji se depiliraju
– upoznavanja s materijalom i priborom za zagrijavanje voska i patronama
– načini depilacije, patrone i izbor pribora
– pripreme za depilaciju
– rad i depilacija na modelu (hladni vosak)
– rad i depilacija na modelu (topli vosak)
– Izbor ulja i preparata za njegu poslije depilacije
– Njega i preparati po depilaciji
– Sterilizacija

U cijenu tečaja je uračunat Priručnik za rad, sav materijal i sredstva za rad za izvođenje tečaja te certifikat kao dokaz uspješno završenog tečaja.

  • Tečaj depilacije šećernom pastom

Sadržaj tečaja:

– što je važno znati kod postupka depilacije šećernom pastom
– zdravlje i sigurnost pri izvođenju depilacije
– anatomija nogu i drugih dijelova tijela koji se depiliraju
– upoznavanja s materijalom i priborom za šećernu pastu
– razlika u depilaciji voskom i šećernom pastom
– prednosti depilacije šećernom pastom
– načini depilacije
– pripreme za depilaciju
– rad i depilacija na modelu (šećerna pasta)
– Izbor ulja i preparata za njegu poslije depilacije
– Sterilizacija

U cijenu tečajeva je uračunat Priručnik za rad, sav materijal i sredstva za rad za izvođenje tečaja te certifikat kao dokaz uspješno završenog tečaja.

Svi polaznici naših programa imaju punu podršku i poslije završetka tečaja te dobivaju popust na svaki sljedeći tečaj na koji se prijave.

POŠALJITE NAM PORUKU


NAPOMENA

* Postoji i mogućnost održavanja individualne edukacije. Ova edukacija se također sastoji od teorijskog i praktičnog dijela kao i grupna, ali omogućuje temeljitiji pristup obuci jer joj prisustvuje samo jedan polaznik i edukator. Vrijeme održavanja je u dogovoru s polaznikom. Cijena je na upit.

*Edukacija za edukatora organizira se jednom godišnje.